Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Deficyt zwykle wspominany jest w kontekście deficytu budżetu Państwa. Budżet państwa to zdecydowanie osobne zagadnienie, które pozostawię innym serwisom o tej tematyce. Deficyt może jednak dotknąć i często dotyka również aspekty domowego budżetu, na tym skupia się tematyka tego serwisu.

Podobnie jak w przypadku deficytu Państwa, deficyt budżetu domowego finansowany jest za pomocą kredytu. Kredytowanie może być realizowane przez osobną linię kredytową, debet w ramach konta bieżącego lub za pomocą karty kredytowej. Deficyt w domowym budżecie możemy również finansować z oszczędności, które zgromadziliśmy w poprzednich miesiącach.

Deficyt pojawia się zawsze wówczas kiedy nasze wydatki przewyższają nasze dochody. Niejednokrotnie taka sytuacja jest całkowicie dopuszczalna, np. w przypadku zakupu droższych dóbr trwałego użytku, zakupu nieruchomości lub w przypadku niespodziewanych sytuacji kryzysowych w naszym życiu. Należy jednak pamiętać że deficyt budżetu domowego niesie ze sobą różne koszty, które płacimy w postaci odsetek, kar lub innych opłat nakładanych przez banki i inne instytucje. Deficyt, podobnie jak w przypadku każdego innego deficytu, nigdy nie jest darmowy, o ile nie jest finansowany z nadwyżek zgromadzonych wcześniej, tj. z oszczędności które odkładaliśmy na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Deficyt jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem w budżecie domowym każdego gospodarstwa domowego, ponieważ niesie ze sobą ryzyko jego pogłębiania się, tj. narastania długu powstałego w wyniku wielomiesięcznej nadwyżki kosztów nad dochodami. Narastający deficyt budżetu domowego wiąże się z narastającymi kosztami obsługi narastającego długu, a zatem dalszego zwiększania się kosztów w budżecie domowym, w którym dochody najczęściej są stałe. Jeżeli w jednym miesiącu trudno nam było zbalansować dochody z wydatkami, to bez poczynienia kroków naprawczych, możemy przyjąć z całkowitą pewnością że w następnym miesiącu osiągnięcie równowagi w budżecie domowym będzie jeszcze trudniejsze. Zjawisko narastającego deficytu może prowadzić do tak zwanej spirali zadłużenia, która prowadzi do sytuacji w której koszty narosłego długu przekroczą nasze możliwości bieżącej spłaty.

Najlepszym sposobem przeciwdziałania deficytowi w domowym budżecie jest jego kontrola. Świadomość całkowitej wysokości dochodów w gospodarstwie domowym to zazwyczaj prosta kalkulacja, ponieważ na dochód gospodarstwa składają się najczęściej nasze pensje, które wpływają na nasze konta w regularnych odstępach czasu. Sytuacja jest oczywiście bardziej skomplikowana w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochody mogą zmieniać się w różnych okresach czasu lub w ogóle pojawiać się jedynie sezonowo. W każdym przypadku naprawde trudną kalkulację stanowią wydatki w ramach budżetu domowego, ponieważ są one niemal całkowicie zmienne i niemal zawsze uzależnione od indywidualnych wyborów jakie podejmujemy.

Dokładnie z powodu konieczności utrzymywania ciągłej równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami na rynku istnieją różne programy do zarządzania budżetem domowym. Najczęściej oprogramowanie tego rodzaju jednak oferuje jedynie możliwość rejestrowania wydatków, zupełnie ignoruje podstawową zasadę zarządzania budżetem domowym polegającą na równoważeniu dochodów i wydatków. Budżet Domowy, narzędzie bezpłatnie dostępne za pomocą tej strony skupia się dokładnie na podstawowym zadaniu – pokazywania różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami. Dane te ujęte są na głównej stronie programu i pokazują wszystkie podsumowania dla całego roku na jednym ekranie. Deficyt budżetu domowego zawsze jest jasno widoczny dla każdego miesiąca pozwalając użytkownikowi na rozeznanie się w sytuacji i w trendzie narastających oszczędności lub deficytów.

blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: