Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Rachunek bankowy jest to konto prowadzone przez bank, na którym zgodnie z umową jednostka gromadzi środki pieniężne (wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe) oraz z którego dokonuje zapłat. W dzisiejszych czasach prawie wszyscy korzystamy z kont bankowych ze względu na łatwość zarządzania środkami w ramach budżetu domowego oraz bezpieczeństwo.

Rachunek bankowy często nazywane są również kontami osobistymi lub rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi (ROR). Jest on imiennym rachunkiem bankowym przeznaczonym dla klientów indywidualnych. Polega to głównie na tym, że Bank prowadzący Twój rachunek przelewa określoną przez Ciebie kwotę na wskazany rachunek np. spółdzielni mieszkaniowej, co pozwala na szybkie i terminowe uregulowanie swoich należności. Zaletą tego jest unikanie stania w kolejkach i ryzyka kradzieży gotówki, a koszty przelewu są często niższe od opłat za przekazanie wpłaty do odpowiedniej instytucji.

Konto osobiste zwane inaczej rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym bądź ROR-em jest najbardziej popularnym i podstawowym produktem oferowanym zarówno klientom indywidualnym jak i firmom przez banki i doradców finansowych. Praktycznie każda pierwsza wizyta w banku zaczyna się od założenia takiego rachunku. Jego posiadanie nie jest obowiązkowe, ale okazuje się że coraz częściej jest to konieczne. Nasz pracodawca coraz częściej pyta się o rachunek bankowy, na który ma przelewać naszą wypłatę zamiast wypłacać ją w gotówce.

Taka praktyka jest zarówno bardziej wygodna jak i bardziej bezpieczna. W przypadku firm posiadanie konta jest obowiązkowe i jest jednym z warunków założenia działalności gospodarczej. Konto osobiste służy do przechowywania naszych pieniędzy. Możemy na nie wpłacać i wypłacać pieniądze, a także przelewać je na rachunki innych osób czy firm (np. opłacać w ten sposób rachunki). Każde konto osobiste ma swój unikalny 26-cyfrowy numer. Każdej osobie czy firmie, która chce wpłacić na nasze konto pieniądze ten numer musimy udostępnić.

Właściciel takiego konta może zlecać operacje (najczęściej przelewy) albo w oddziale banku, w którym takie konto posiada albo może robić to sam za pośrednictwem internetu albo telefonu. Z uwagi na fakt, że konta osobiste są symbolicznie oprocentowane, nie powinniśmy umieszczać na nich całych swoich oszczędności, a jedynie kwoty, które chcemy mieć dostępne „od ręki”. Nadwyżki lepiej wpłacić na lokatę bądź zainwestować dzięki czemu nie tylko zachowamy wartość pieniądza, ale możemy osiągnąć pewien zysk.

Posiadając konto bankowe musimy się liczyć z tym, że banki za przeprowadzenie niemal każdej operacji pobierają od nas opłaty, na których bank zarabia. Ich wysokość zależy od banku oraz rodzaju zlecenia jakie złożymy jak również sposobu jego realizacji. Dlatego zanim wybierzemy konkretne konto osobiste warto zaznajomić się z opłatami związanymi z jego utrzymaniem. Coraz więcej banków posiada w swojej ofercie kilka rodzajów kont, skierowanych do różnych grup klientów. W celu zaadresowania potrzeb różnych osób, różnych budżetów domowych róyu7y7żne rodzaje kont mogą występować w formie lub różnej kombinacji:

Rodzaje kont bankowych

 • Konta osobiste dla młodzieży
 • Konta osobiste dla studentów
 • Konta rozliczeniowo-oszczędnościowe
 • Konta dla VIPów
 • Konta z dostępem przez Internet

Ważne parametry konta bankowego

Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności:

 1. Strony umowy
 2. Rodzaj otwieranego rachunku
 3. Walutę rachunku
 4. Czas trwania umowy
 5. Wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek
 6. Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank
 7. Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji
 8. Przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy
 9. Przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego
 10. Zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku

Wybór konta bankowego

W momencie gdy wybieramy konto osobiste powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, które są opisane poniżej.

 • Pierwszym czynnikiem jest jego oprocentowanie i koszty obsługi. Biorąc pod uwagę ten czynnik najkorzystniejsze wydają się być konta internetowe, które dają zwykle właścicielowi większy zysk z ulokowanych pieniędzy niż konta tradycyjne. Nie jest to różnica bardzo duża, jak to było jeszcze kilka lat temu, teraz bowiem kształtuje się ona na poziomie od 0,5 – 2%.
 • Konta te są również zwykle mniej kosztowne niż konta tradycyjne – płacimy za nie mniejsze opłaty i prowizje.
 • Drugą ważną kwestią jest liczba bankomatów, z których wypłacimy gotówkę bez prowizji. Większość istniejących banków udostępnia bankomaty własnej sieci, pobierają one jednak prowizje za korzystanie z bankomatów innych banków. Prowizje te mogą liczyć od kilku złotych do kilku procent wartości pobieranej kwoty. Istotnym czynnikiem jest również czas, po jakim możemy wypłacić gotówkę z bankomatu, w niektórych bankach możemy to często zrobić dopiero następnego dnia, po zaksięgowaniu ich na koncie.
 • Kolejnym ważnym czynnikiem jest ilość placówek bankowych, ich rozmieszczenie oraz dostęp do naszego konta przez internet czy telefon. Jest to o tyle ważne, że łatwy dostęp do konta zaoszczędzi nam dużo czasu. Wiadomo, bank internetowy daje największy dostęp do naszego rachunku i korzystając z niego nie jesteśmy ograniczani ani czasem, ani odległością.

Regulamin konta osobistego

Regulamin konta osobistego jest bardzo ważnym dokumentem, z czego wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy. W momencie zakładania konta podpisujemy bowiem klauzulę, że zapoznaliśmy się z regulaminem funkcjonowania takiego konta, więc z wszystkimi jego wadami i zaletami.

W regulaminie są zawarte wszystkie zasady funkcjonowania konta, a więc warunki otwarcia konta i jego prowadzenia, wysokość minimalnych środków jakie powinny się na nim znajdować, wysokość opłat za jego prowadzenie, prowizji pobieranych przy transakcjach, wypłatach z bankomatów etc.

W regulaminie są również zasady dotyczące udzielania pełnomocnictw, zastrzeżeń rachunku i dokumentów tożsamości, jest ustalany limit zadłużenia jakie możemy zaciągnąć w koncie, przepisy regulujące kwestie zapisu na wypadek śmierci oraz wypłat z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu, jak również zamknięcia konta osobistego.

Często regulaminy zaczynają się od tzw. postanowień ogólnych, które są zbiorem definicji użytych w późniejszych paragrafach niniejszego dokumentu. Umieszczenie tych definicji jest dla banku swoistym zabezpieczeniem, bowiem nie możemy później odwoływać się od jakiegoś punktu argumentując to niezrozumieniem dokumentu. Dlatego zanim podpiszemy umowę należy powoli i starannie przeczytać regulamin prowadzenia konta osobistego.

blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: