Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Niemal każdy zastanawia się gdzie bezpiecznie i oczywiście z korzyścią zainwestować wolne środki które znajdują się w naszym domowym budżecie. Jedną z form bezpiecznego lokowania pieniędzy domowego budżetu jest lokata bankowa. Nie wszyscy jednak wiedzą jakie są rodzaje lokat i na co zwracać uwagę - poza oprocentowaniem - podczas ich zakładania.

Lokata w tradycyjnym rozumieniu zwana jest również rachunkiem lokaty terminowej, służy do przechowywania oszczędności w banku na warunkach przez niego określonych. Warunki te dotyczą:.

  • rodzaju lokaty
  • minimalnej kwoty lokowanych środków
  • okresu utrzymania środków na rachunku
  • wysokości oprocentowania lokaty

Większość banków ustala minimalną kwotę, poniżej której nie można założyć rachunku lokaty. Kwota ta różni się w zależności od rodzaju lokaty oraz wymagań banku. Ponadto, im większa jest wpłacana kwota, tym oprocentowanie takiej lokaty przeważnie jest wyższe. Banki jednak określają progi, od których obowiązuje to wyższe oprocentowanie. Niektóre banki proponują klientom tzw. lokaty progresywne - oprocentowanie ulega podwyższeniu wraz z wydłużającym się czasem trwania lokaty.

Warto zastanowić się nad tą formą oszczędności zwłaszcza w przypadku posiadania większej gotówki. Jednak należy liczyć się z tym, iż w przypadku zerwania lokaty ponosimy pewne konsekwencje. Dlatego przed założeniem lokaty upewnijmy się czy te pieniądze nie będą nam potrzebne. Wysokość środków dostępnych w domowym budżecie które możemy odłożyć na lokacie powinniśmy obliczyć na podstawie programu do zarządzania budżetem domowym, który powinien podpowiedzieć nam jaka kwotą dysponujemy każdego miesiąca po odliczeniu stałych i typowych wydatków.

Unikanie podatku Belki

Podstawowy problem związany ze wszystkimi lokatami to opodtkowanie oszczędności w postaci tzw. "Podatku Belki". Opodatkowanie oszczędności jest według mnie zupełnie niesprawiedliwe, ponieważ polityka Państwa powinna promować oszczędzanie i oszczędności. Opodatkowanie oszczędności zniechęca do oszczędzania. Ponieważ na tej stronie promujemy oszczędzanie pieniędzy, znaleźliśmy rozwiązanie na opodatkowanie oszczędności. Jeśli odsetki nie przekroczą 2,49 zł podatek nie zostanie naliczony. Wszystko za sprawą zasad zaokrąglania podatków do pełnego złotego.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa
Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§ 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

...Odsetki 2,49 zł zaokrągla się w dół co daje 2 zł od tego liczony jest podatek 19% co jest 0,38 zł zaokrąglenie w dół do pełnej złotówki 0zł !...

blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: