1

Wątek: Kierunki rozbudowy usługi Budżet Domowy

Jeżeli chcesz pomóc w rozbudowie usługi Budżet Domowy, możesz zalogować się do niniejszego forum (lub zarejestrować się, jeżeli nie zrobiłe(a)ś tego wcześniej, i oddać głos na jeden z wymienionych kierunków rozbudowy. Po zalogowaniu nad powyższym tematem pojawią się opcje pozwalające na oddanie głosu na jeden z z możłiwych kierunków rozbudowy oprogramowania. Państwa głosy zostaną podsumowane i wzięte pod uwagę podczas planowania kolejnych wydań i aktualizacji.

Budżet Domowy
Zarządzanie finansami online
http://www.budzetdomowy.pl